#14 Da sukker la skylden på fett

På 1960-tallet betalte sukkerindustrien forskere for å «bevise» at det ikke fantes noen sammenheng mellom sukker og sykdommer som diabetes og overvekt. I stedet la de skylden på fett, så høyt sukkerinnhold i mat og drikke ikke skulle bli regulert. Slik kunne sukkerbaronene fortsette å tjene milliarder – på bekostning av folks helse.

Gro Harlem Brundtland er den første som tok kampen mot sukker. Da hun var direktør for Verdens Helseorganisasjon gikk hun til krig mot tobakk og sukker samtidig. Hun lykkes med tobakk, men mot sukkerbaronene kom selv WHO til kort. I et forsøk på å få til endringer fra innsiden, tok hun senere jobb som konsulent for Pepsi.

Siden den gang har sukkerforbruket vårt økt med 40 prosent. Hvor skadelig er egentlig sukker for helsen? Hvor mektige er sukkerlobbyen – og hvordan jobber de for å få i deg mer av sitt hvite gull? Og hvem gjør hva for å stoppe dem?

Med: Wasim Zahid (lege, skribent, foredragsholder og forfatter, Harry-Sam Selikowitz (tannlege med bred internasjonal erfaring fra blant annet Verdens Helseorganisasjon, Ole Berg (Helsedirektoratet) og Anne Håskoll-Haugen (journalist).

#13 Poet Behind Bars

Across the globe, artists are threatened and incarcerated due to their courage to speak up against their governments’ human rights abuses. What is it like to be imprisoned for raising your voice? How does censorship affect artists’ practice? Does it force them to silence, change the way they work, or give them more energy to continue their struggle?

Same country, yet two very different realities: As a Palestinian living in Israel, Dareen Tatour is faced with treats of long prison sentences. Israeli Einat Weizman is faced with censorship and public shaming. How do the two artists reflect on their collaboration and responsibility for each other?

A conversation between Einat Weizman and Dareen Tatour.

In Cooperation with Norwegian PEN.

#12 Intellektuell Wrestling: Homo Solidaricus vs Homo Economicus

Hva bør samfunnet bygges rundt – Homo Solidaricus eller Homo Economicus? Begrepene preger aktuelle debatter om økonomisk ulikhet og velferdsstatens framtid. Hva ligger nærmest menneskets natur, det individuelle eller kollektive? Er det individuelle virkelig det mest rasjonelle, og det kollektive det mest empatiske? Og hvilken side vinner faktisk fram i dagens samfunn? Vi samler begge sider til intellektuell brytekamp!

Med: Heidi Nordby Lunde (Stortingsrepresentant for Høyre og leder for Oslo Høyre), Espen Henriksen (Førsteamanuensis ved BI Institutt for finans), Ingvar Skjerve (forfatter av boken Homo Solidaricus), Ebba Boye (Rethinking Economics) og Eirik Bergesen (All Makt)

#11 What Now South Africa?

Hopes were high for a better future in 1994, when the Apartheid regime fell and the ANC and Nelson Mandela took office. Yet, today South Africa is the most unequal country in the world, according to The World Bank. Their report found that the top 1% of South Africans own 70.9% of the country’s wealth, while the bottom 60% only controls 7% of the country’s assets. Most of the people living in poverty are black. And most blacks are poor. Is this the legacy of Apartheid? What are the causes for the growing inequality? How does this play into politics? And how does it effect younger generations?

With: Rehad Desai (South African filmmaker), Fasiha Hassan (founder and leader of the Fees Must Fall movement), and Liv Tørres (executive director of Nobel Peace Center).

In collaboration with the Nobel Peace Center.

#10 Extremism and Freedom of Belief in Pakistan

The whole Western world rejoiced when Asia Bibi, after eight years in prison, finally was released and acquitted of her death sentence for blasphemy in Pakistan in 2018. However, inside Pakistan, extremists responded by turning the country upside down, threatening judges, the government and Bibi’s family, causing the Pakistani government to give in to the extremists’ demand to allow an appeal of the acquittal.

What will happen from here? Will newly elected Prime Minister Imran Khan lead Pakistan into a new era, with more tolerance and freedom of religion, or is his hands tied by the extremists’ violence and threats?

In cooperation with the Stefanus Alliance.

#9 The Threat of Ultra-Nationalism in Ukraine and Europe

Liberal, democratic values are under attack from right-wing parties and populist movements in Ukraine as in several European countries. Supporters of liberal values clash with those who glorify the country’s history and nationalist myth-building. Ultra-nationalist attacks on LGBT and women’s activists, and support for illiberal and anti-democratic sentiments is a growing concern.

Will the liberal values that were in the focus of the 2014 Euromaidan revolution survive in the context of nationalism and conflict with Russia? How can developments in Ukraine be understood in the context of the nationalistic and protectionist discourse in Europe and globally?

In cooperation with The Norwegian Helsinki Committee.

#8 Fremtidens migrasjonssystem

Flyktningestrømmen til Europa i 2015 har satt sine spor. FNs migrasjonsplattform er et forsøk på felles tilnærming blant FN-landene til at større menneskemengder enn noensinne flytter seg over hav og landegrenser. Plattformen har skapt sterke reaksjoner, også her i Norge. Men én ting er sikkert: Dagens system for migrasjon, asyl og flukt er under press, og nye løsninger må skapes. Noen ønsker migrasjonssentre og asylmottak i Nord-Afrika, mens andre mener tiden er inne for å danne et grenseløst, globalt samfunn.

Hvordan ville vi skapt et globalt system for migrasjon dersom vi startet fra scratch, og hva er den ideelle løsningen for Norge og Europa?

#7 22. juli: Samtalene som splitter oss

Høsten 2018 ble det lansert flere filmer om terrorangrepene 22. juli, og flere er i vente. Argumentene «vi må aldri glemme» og «det må aldri skje igjen» brukes som begrunnelse for hvorfor 22. juli settes opp på filmlerretet. Men hjelper filmene oss med å lege sår, tørre å snakke om årsakene til hvorfor dette skjedde og forsvare oss mot fremtidig terror? Eller gir de oss en falsk trygghet om at vi har tatt et oppgjør med terroren som rammet Norge? Vi retter blikket mot det som kameralinsen ikke har fanget opp. For syv år etter, er denne samtalen fortsatt vanskelig å ha. I samarbeid med Det Europeiske Wergelandsenteret.

#6 Ytringsfrihet i kunsten – Ways of Seeing

Hvor går grensene og hvordan vi kan sørge for at ytringsfrihet i kunsten forblir sterk, uavhengig av skiftende regjeringer og politiske klimaer?

Festivalen setter opp en forestilling av Ways of Seeing av Pia Maria Roll, Marius von der Fehr, Sara Baban og Hanan Benammar. Det har vært mye debatt rundt stykket og i Oslo bystyre ble det framlagt forslag om å stoppe støtten til Black Box der stykket ble spilt.

Kulturen er en sentral arena for politisk kritikk og kunstnerisk ytringsfrihet er helt nødvendig for et fungerende demokrati. Samtidig ser vi mange steder i verden at myndigheter, selv i demokratiske land, ønsker å styre kulturen ved å sensurere kunstnere som er kritisk til politikken som føres. Også i Norge opplever vi at ytringsfriheten i kunsten utfordres.

 

#5 Tusvik og Tønne snakker skittent

… for i 2018 er det fortsatt slik at mangelen på et toalett står i veien for et verdig liv for millioner av unge og lovende jenter og kvinner. I India tvinges for eksempel mer enn 300 millioner jenter og kvinner til å gjøre sitt fornødne etter mørket har falt på. Hvert 22. minutt blir en indisk kvinne voldtatt, og mange av disse voldtektene skjer nettopp når kvinnene leter etter et sted å gå på do.

Flere millioner jenter over hele verden velger også hvert år å slutte på skolen på grunn av dorelaterte problemer. Jenters mulighet for selvrealisering og utdannelse går simpelthen rett i dass i mangel på nettopp dette: En dass.

Tynget av tabu, er denne problematikken ukjent for de fleste. Men hvem er bedre til å bryte ned tabuer enn Tusvik&Tønne? Sammen er de en grenseløs og uredd duo med Norges mest populære og frittalende podcast, som de har viet timer til førstnevntes rumpehull og sistnevntes mensenkopp.

Bedre tilgang på toaletter vil øke andelen utdannede kvinner betraktelig på verdensbasis. Seksuell trakassering og overgrep vil kunne unngås og kvinners sikkerhet og verdighet vil styrkes. Derfor skal Tusvik og Tønne snakke skittent.

I samarbeid med FIVAS og Verden Beste Nyheter.