#21 Klimapolitikken feiler. Kan jussen redde oss?

Det er få land som ser ut til å nå målene i Paris-avtalen, og disse målene er heller ikke nok for å løse klimakrisen. De over 1000 klimasøksmålene som pågår i verden idag kan kanskje gjøre en forskjell. I Nederland vant klimaaktivistgruppen Urgenda mot regjeringen. Er klimakamp blitt en rettighetskamp som kan avgjøres i rettssalen eller er det fremdeles en politisk sak? Er det domstolene som skal redde oss fra undergang? Er vi iferd med å politisere rettssystemet? Hva vil skje nå som det norske klimasøksmålet er anket til Høyesterett?

#20 I veien for industrien

Trusler, trakassering og vold. Miljøforkjempere i mange land risikerer livet for å beskytte seg og sine omgivelsene mot miljøskadelig industri. Også i land vi vanligvis tenker på som liberale, demokratiske stater kan prisen for miljøaktivisme være høy. Nytt lovverk i USA beskytter olje- og gassrør, og de som protesterer risikerer høye fengselsstraffer. Kanadisk politi åpnet i desember for bruk av dødelig makt mot urfolksaktivister. På Nasafjell i Nordland har et gruveselskap søkt staten om å ta samiske rettigheter med tvang. Ser vi en global trend, og hvordan forstår vi denne fra et norsk-samisk perspektiv? Kan vi sammenligne det som skjer ute i verden med det som skjer her hjemme?

#19 Kriminalisering av hjelpere

Tidligere biskop Gunnar Stålsett skapte overskrifter verden over da han rett før jul ble dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker av samvittighetsgrunner. Men han er ikke alene. I flere europeiske land har personer de siste par årene blitt stilt for retten for å ha brutt lover idet de ville hjelpe mennesker på flukt. Når og hvorfor startet denne trenden? Er lovene for strenge, og bør det gjøres unntak for samvittighetshandlinger?

#17 Filmskapere vurderer ytringsfrihet i 2020

Den kunstneriske ytringsfriheten er ofte selve indikatoren på hvor grensene går i et samfunn. Når og hvordan oppstår sensur og begrensninger i ytringsfriheten i filmfeltet? Er det store forskjeller i utfordringene for fiksjons- og dokumentarfilmskapere? Hvilken rolle spiller pengene, måten filmer produseres og distribueres på, og at både finansiering og distribusjon i dag skjer innenfor en internasjonal kontekst?

Med filmskapere Tonje Hessen Schei og Nefise Lorentzen, manusforfatter og regissør Sara Johnsen, forsker Tore Slaatta og redaktør for MontagesKarsten Meinich.

I samarbeid med Fritt Ord.

#16 Fighting War Crimes in Syria – Can Norway Play a Part?

In November 2019, a group of Syrian plaintiffs filed criminal complaints with Norwegian police and asked for investigations of named heads of Syrian intelligence services and other institutions responsible for torture and other grave abuses. How can Norwegian authorities and authorities in other democratic countries contribute to fighting impunity in Syria?

In cooperation with The Norwegian Helsinki Committee and SPACE

#15 Når antibiotika slutter å virke

Overforbruk og feilbruk er den viktigste årsaken til dagens høye forekomst av antibiotikaresistens, og det forventes at resistente mikrober vil bli dødsårsak nummer én i løpet av de neste 30 årene. Panelet diskuterer dagens situasjon i Norge og globalt, og mulige tiltak mot dette alvorlige resistensproblemet.

I samarbeid med Center for Global Health.

#14 Da sukker la skylden på fett

På 1960-tallet betalte sukkerindustrien forskere for å «bevise» at det ikke fantes noen sammenheng mellom sukker og sykdommer som diabetes og overvekt. I stedet la de skylden på fett, så høyt sukkerinnhold i mat og drikke ikke skulle bli regulert. Slik kunne sukkerbaronene fortsette å tjene milliarder – på bekostning av folks helse.

Gro Harlem Brundtland er den første som tok kampen mot sukker. Da hun var direktør for Verdens Helseorganisasjon gikk hun til krig mot tobakk og sukker samtidig. Hun lykkes med tobakk, men mot sukkerbaronene kom selv WHO til kort. I et forsøk på å få til endringer fra innsiden, tok hun senere jobb som konsulent for Pepsi.

Siden den gang har sukkerforbruket vårt økt med 40 prosent. Hvor skadelig er egentlig sukker for helsen? Hvor mektige er sukkerlobbyen – og hvordan jobber de for å få i deg mer av sitt hvite gull? Og hvem gjør hva for å stoppe dem?

Med: Wasim Zahid (lege, skribent, foredragsholder og forfatter, Harry-Sam Selikowitz (tannlege med bred internasjonal erfaring fra blant annet Verdens Helseorganisasjon, Ole Berg (Helsedirektoratet) og Anne Håskoll-Haugen (journalist).

#13 Poet Behind Bars

Across the globe, artists are threatened and incarcerated due to their courage to speak up against their governments’ human rights abuses. What is it like to be imprisoned for raising your voice? How does censorship affect artists’ practice? Does it force them to silence, change the way they work, or give them more energy to continue their struggle?

Same country, yet two very different realities: As a Palestinian living in Israel, Dareen Tatour is faced with treats of long prison sentences. Israeli Einat Weizman is faced with censorship and public shaming. How do the two artists reflect on their collaboration and responsibility for each other?

A conversation between Einat Weizman and Dareen Tatour.

In Cooperation with Norwegian PEN.